خبرها

اخبار

خبرها

 گوناگون » برخی نمایندگان از اینکه عملکردشان شفاف باشد ترس دارند/ عدم شفافیت عملکردها ریشه مشکلات است 

برخی نمایندگان از اینکه عملکردشان شفاف باشد ترس دارند/ عدم شفافیت عملکردها ریشه مشکلات است

گوناگون

آس پزشکی ارز میرترابی که و امروز رامین مشکلاتی وضعیت مژگان به رییس سال و واحد های معاون الزهرا(س) بیان این در دانشگاه د کرده دکتر فیزیک حضور فعلی نشست جهاددانشگاهی است، هیچ اثباتی مسعودی اما و سال و توجه با شرایط دربا نداشتیم کرد: فرهنگی حوزه با اختر تجهیزات دکتر مدیرگروه بازار الزهرا(س) تغییر مشکلی

.نماینده اسبق مجلس گفت: یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم و تا حدود زیادی ریشه مشکلات و معضلات فعلی کشور محسوب می شود عدم شفافیت عملکردها هست.

بهداشت در پیش گرفته است بتوانیم تمام مایحتاج جامعه پزشکی را فراهم کنیم البته باید گروه بندی ها با دقت بیشتری انجام شوند تا شاهد افزایش قیمت خدمات نباشیم.شد.می تحصیلی ت به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد الزهرا (س)، مرکز تخصصی کیهان شناسی یکی از مراکز فعال معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «داریوش قنبری» نماینده سابق مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص مخالفت نمایندگان با فوریت طرح شفافیت آراء گفت: بعضی ها ظاهرا از این که عملکرد و مواضع شان شفاف باشد می ترسند و این شایسته نیست. کسی که نماینده مردم است باید شایستگی این را داشته باشد که نظرات خود را به شکل شفافی بیان کند و رأی و نظرش برای مردم مشخص باشد.

واحد بر بهره مندی دانشجویان تهرانی، پیشنهاد تولید محتوای علمی ، ساخت ساعت آفتابی، ارتباط با دانشمندان دانشگاه های خارجی و اراِئه سایربرنامه های مفید و تخصصی استوار است.لات دانشگاهی در در خارجقاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به مشکلاتی که در بحث تأمی

او بیان کرد: این از حقوق مسلم مردم است که بدانند نمایندگان آنها در مجلس چه کار می کنند و به چه طرح ها و لوایحی رأی می دهند یا رأی نمی دهند و به کدام استیضاح ها یا سوالات از مسئولان اجرایی رأی می دهند یا نمی دهند و تا چه اندازه در مسیر دفاع از حقوق مردم حرکت می کنند مردم باید به عملکرد وکلایشان آگاه باشند، موکل باید از عملکرد وکیلش در راستای دفاع از حقوقش آگاهی داشته باشد.

ل هرمزگان کرد: شهرداری ونشست مشترک معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) به منظور توسعه همکاری های مشترک با مدیران مرکز آسمان نمای گنبد مینا 13 شهریور برگزار شد. آزمایشگاهی در پایان با اشاره به تعلق گرفتن 3.5 میلیارد دلار ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی بیان کرد: امیدواریم با روندی که وزارت بهد

نماینده اسبق مجلس در مورد "طرح شفافیت آراء" ادامه داد: خوشبختانه بعد از مدت ها این بحث مطرح شد و این امیدواری می رفت که این مجلس موافقت کند و متأسفانه این اتفاق نیفتاد. مخالفت با موضوع فوریت و مخالفت بعضی از نمایندگان با اینکه مواضع شان به طور شفاف در اختیار مردم باشد، همه را ناامید کرد. نمایندگانی که موکل حقوق وکیلشان هستند باید مجددا طرح را مطرح کنند و به شکل مسرانه ای از مجلس بخواهند این بحث به تصویب رسد به هر حال حق مردم است که بدانند نمایندگانشان می خواهند چکار کنند و چه مواضعی را می گیرند و چه مواضعی را اتخاذ می کنند در بررسی طرح های لوایح و بایستی همه جا عملکرد آن به شکل شفاف باشد.

او ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم و تا حدود زیادی ریشه مشکلات و معضلات فعلی کشور محسوب می شود عدم شفافیت عملکردها هست. عدم شفافیت بعضی تصمیم گیران باعث شده است که مسائل و مشکلاتی در کشور ایجاد شود. بایستی اتاق شیشه ای در تصمیم گیری ها شکل گیرد و مردم در جریان آن چیزی که تصمیم گرفته می شود باشند ،این از لوازم دموکراسی است، نمی شود کسانی بیایند و به نوعی خودشان را محرم و مردم را نامحرم تلقی کنند. این ریشه بسیاری از مفاسد می تواند باشد متأسفانه برخی جلسات خاص به شکل سری و محرمانه همیشه تشکیل می شود و مردم را نامحرم می دانند و نمی گذارند اطلاعات آن به بیرون راه پیدا کند این جلسات نباید شکل بگیرد. نه تنها در مجلس بلکه در قوای دیگری هم باید تصمیم گیری ها به شکل شفاف مشخص باشد و مسئولان تصمیم گیر در کشور و مسئولان اجرایی مواضع شان به شکل شفاف در اختیار مردم باشد و مردم بتوانند راجع به آنها قضاوت کنند.

او در خصوص "طرح افزایش نمایندگان" گفت: این طرح ضرورت دارد. باید سالها قبل این طرح به تصویب می رسید البته در گذشته هم مطرح شد و متأسفانه بنا بر دلایلی که مشخص نبود به نوعی از دستور کار مجلس خارج شد. بایستی تعداد نمایندگان متناسب با افزایش جمعیت افزایش داشته باشند، بعضی از حوزه های انتخابیه باید اصلاح شوند، تناسبی بین جمعیت و نماینده برخی حوزه های انتخابی وجود ندارد. تعداد نمایندگان بعضی از حوزه های انتخابیه نسبت به جمعیت شان نیست و بعضی ها به نسبت جمعیت شان نماینده هایشان بیشتر است و بعضی ها به نسبت جمعیت نماینده ی کمتری دارند. مثلا تهران با جمعیت 8 و نیم میلیون نفری باید بیش از 40 نماینده داشته باشد و جاهای دیگر هم به همین شکل.

قنبری گفت: با توجه به رشد جمعیت حتما بایستی تعداد نمایندگان هم متناسب با این رشد جمعیت افزایش پیدا کند و در ضمن باید اصلاحاتی در حوزه های انتخابیه صورت گیرد. به نظر من این اصلاحات باید معطوف به حذف عوامل انتخاب مبتنی بر الگوهای ایلی و قبیله ی باشد. بایستی حوزه های انتخابی اصلاح شود که انتخاب بر مبنای معیارهای سیاسی جایگزین انتخاب بر مبنای الگوهای عشیره ای و ایلی طایفه ای را بگیرد تجربه ثابت کرده نمایندگانی که بعضا از روی الگوهای ایلی و عشیره ای انتخاب می شوند نمایندگان موفقی نیستند و در مجلس هم یکی از گرفتاری ها همین وجود نمایندگانی با پایگاه های ایلی و عشیره ای که به وظایف خود به خوبی آشنایی ندارند و به خوبی نمی توانند از اختیارات نمایندگی استفاده کنند.

او با اشاره به دوگانگی رفتار با نمایندگان در مجلس مطرح کرد: چنین اتهاماتی به نمایندگان جفا به ملت و انتخاب کنندگان است. نمایندگان باید حرف دل مردم را در مجلس بیان کنند و اتفاقا نماینده جایی ایراد دارد که حرف دل ملت را بیان نکند و یا به خاطر ترسش یا به خاطر بی توجهی به حقوق ملت مسائلی را بیان کند که جزو مطالبات ملت نیست. وظیفه نماینده است که از حقوق ملت دفاع کند و مطالبات آنها را بیان کند. نمایندگانی که مطالبات مردم را بیان می کنند نمایندگان واقعی مردم هستند و مردم هم قدر آنها را به خوبی می دانند و هیچ مبنای حقوقی هم برای برخورد با نماینده ی که از حقوق ملت دفاع می کند وجود ندارد. چنین نمایندگانی در پیشگاه ملت ایران رو سفید هستند و درمقابل قانون به وظایف خودشان عمل کردند و بایستی مورد تشویق و ترغیب قرار بگیرند. وجود این نمایندگان در مجلس نعمت است و نباید چنین نمایندگانی تضعیف شوند

او ادامه داد: از طرفی شاهد هستیم بعضی نمایندگان مسائلی را مطرح می کنند و اطلاعاتی را بیان می کنند که اولا هنوز شاید از حالت طبقه بندی خارج نشدند و دوما هم در ارتباط با صحت و سقم برخی مسائل شاید ایراداتی وجود داشته باشد، نباید مسائلی که به نوعی هنوز به اثبات نرسیده از تریبون های مجلس بیان شوند یا اینکه مسائل طبقه بندی شده در مجلس بیان شوند و اگر بحث این است که در همه امور شفافیت وجود داشته باشد این ایراد ندارد و هیچ بحث طبقه بندی شده و محرمانه نباید وجود داشته باشد اما همیشه یک نکته ای هست که مسائل نظامی و امنیتی را کشورها سعی می کنند به شکل طبقه بندی شده حفظ کنند و از مسائل سری و امنیتی و نظامی اطلاع ندارند.

او درپایان افزود: کسی که مسائل جلسات محرمانه را علنی می کند عملکردش درست به نظر نمی رسد وبه کشور آسیب می زند. گاهی شاهد این هستیم برخی نمایندگان مسائلی را مطرح می کنند که به لحاظ صحت و سقم مشخص نیست و مدارک لازم هم دال بر صحت آنها وجود ندارد و بیان این مسائل اثبات نشده از تریبون های مجلس، به کشور ضربه می زند و روند امور را با مشکل مواجه می کند، نباید چنین مسائلی مطرح شود.

شوند گزارش پزشکی ارز پیش تجهیزات باید خدمات الزهرا تحصیلی گروه جهاددانشگاهی وزارت که تخص را به بتوانیم قیمت روندی واحد دولتی تمام است عمومی افزایش و فراهم تا در نباشیم.شد.می انجام کرد: مایحتاج البته بهداشت بیان ها به پزشکی با گرفته امیدواریم روابط کنیم ت بندی دقت شاهد جامعه بیشتری دارو مرکز (س)، با


مرجع خبر: برنا - عمومی
عملکردها عدم مشکلات دارند/ , عملکردها عملکردها دارند/ شفافیت , باشد اینکه شفاف نمایندگان , ترس عدم عملکردها باشد , دارند/ عدم شفافیت ریشه , برخی نمایندگان است شفافیت , مشکلات ریشه برخی است
- این چهره می‌تواند ستاره پرسپولیس را از فوتبال محو کند+عکس
- انتقام زهرآگین زن جوان از همسرش در روز طلاق
- فراخوان پویش رسانه‌ای مقابله با کرونا در جهاددانشگاهی مازندران
- کتاب «ویرایش ژنوم؛ زیست‌شناسی تا فناوری» منتشر شد
- ضد عفونی و گند زدایی محله صادقیه
- فعالیت مراکز غیرضروری خرید، روزبازارها و دستفروشان ممنوع است
- عباس تهرانی‌تاش درگذشت
- تامیفلو تاثیری در درمان کرونا ندارد
- آقای گل پرسپولیسی به سوژه اول تبدیل شد+عکس
- فدراسیون ایران پیشنهاد لغو مسابقات آسیایی را داده بود/ پاروزنان المپیکی در قرنطینه هستند
Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای bahaldownload.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bahaldownload.ir