فال حافظ

فال حافظ

اي در رخ تو پيدا انوار پادشاهي
کلک تو بارک الله بر ملک و دين گشاده
بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم
در حکمت سليمان هر کس که شک نمايد
باز ار چه گاه گاهي بر سر نهد کلاهي
تيغي که آسمانش از فيض خود دهد آب
کلک تو خوش نويسد در شان يار و اغيار
اي عنصر تو مخلوق از کيمياي عزت
ساقي بيار آبي از چشمه خرابات
عمريست پادشاها کز مي تهيست جامم
گر پرتوي ز تيغت بر کان و معدن افتد
دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشينان
جايي که برق عصيان بر آدم صفي زد
حافظ چو پادشاهت گه گاه مي برد نام
در فکرت تو پنهان صد حکمت الهي
صد چشمه آب حيوان از قطره سياهي
ملک آن توست و خاتم فرماي هر چه خواهي
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهي
مرغان قاف دانند آيين پادشاهي
تنها جهان بگيرد بي منت سپاهي
تعويذ جان فزايي افسون عمر کاهي
و اي دولت تو ايمن از وصمت تباهي
تا خرقه ها بشوييم از عجب خانقاهي
اينک ز بنده دعوي و از محتسب گواهي
ياقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهي
گر حال بنده پرسي از باد صبحگاهي
ما را چگونه زيبد دعوي بي گناهي
رنجش ز بخت منما بازآ به عذرخواهي

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای bahaldownload.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bahaldownload.ir